Vet - bluetongue Albania

Kommisjonsvedtak 2003/845/EF av 5.desember 2003 om beskyttelsesetiltak i forhold til innførsel av levende dyr, sæd, egg og embryo fra Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia og Serbia og Montenegro i forbindelse med bluetongue....

Commission Decision 2003/845/EF of 5 December 2003 concerning protective measures with regard to imports of certain animals, their semen, ova and embryos from Albania, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Serbia and Montenegro in relation to blue tongue...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 15.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av bluetongue i Albania, Den tidligere jugoslaviske republikk Makedonia samt Serbia og Montenegro må endres.

Rettsakten opphever vedtak 2001/706.

Det nye i denne rettsakten er at Bulgaria er tatt ut, da landet nå ansees fri for bluetongue. For de øvrige statene er situasjonen, på vedtakets tidspunkt, uendret.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ingen notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2003/845/EF
Celexnr.: 32003D0845

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen