Vet - Bluetongue Bugaria

Kommisjonsvedtak 2006/762/EF av 9. november 2006 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med bluetongue i Bulgaria...

Commission Decision 2006/762/EC of 9 November 2006 concerning certain protective measures against bluetongue in Bulgaria....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.06.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Rettsakten er vedtatt som følge av at det ble påvist bluetongue i Bulgaria i oktober 2006. Den fastsetter et forbud mot innførsel og transitt av levende drøvryggere fra distriktet Burgas i Bulgaria. Likeledes fastsetter vedtaket et forbud mot innførsel av sæd, egg og embryo fra infisert område som er produsert før den 1. juli 2006.

Vurdering

Rettsakten hadde bare gyldighet til den 31.12.2006.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/762/EF
Celexnr.: 32006D0762

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 15.06.2007

Lenker

Til toppen