Vet - AI-tiltak

Kommisjonsvedtak 2006/521/EF av 25. juli 2006 om endring av beslutning 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia...

Commission Decision 2006/521/EC of 25 July 2006 amending Decisions 2005/692/EC, 2005/733/EC and 2006/7/EC as regards certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 24.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Rettsakten fastsetter endring av kommisjonsvedtak 2005/692/EF, 2005/733/EF og 2006/7/EF.

Rettsakten betyr at deler av 2005/692/EF blir forlenget til 31. desember 2007 og 2006/7/EF ble endret til generelt å gjelde tredjeland inntil den gikk ut på gyldighet 31. desember 2006.

Rettsakten 2005/733/EF ble gjennomført i Norge med forskrift av 25. oktober 2005 nr. 1237 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Tyrkia.  Rettsakten var gyldig til 31. desember 2006.  Det foreligger ingen forlengelse for Tyrkia. Da det ikke foreligger forlengelse oppheves nå forskriften.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/521/EF
Celexnr.: 32006D0521

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen