Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - import av hest

Kommisjonsvedtak 2004/211/EF av 6. januar 2004 om liste over tredjeland og deler av tredjeland hvorfra det tillates import av levende dyr av hestefamilien samt sæd, egg og embryo fra dyr av hestefamilien, og om endring av beslutning 93/195/EØF og 94/63/EF...

Commission Decision 2004/211/EC of 6 January 2004 establishing the list of third countries and parts of territory thereof from which Member States authorise imports of live equidae and semen, ova and embryos of the equine species, and amending Decisions 93/195/EEC and 94/63/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.05.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten fastsetter generelle importbetingelser og en liste over tredjeland fra hvor det er tillatt å innføre dyr, samt sæd, egg og embryo av disse, av hestefamilien. I tillegg opphever rettsakten vedtak 92/160/EØF (som omhandler områdeoppdeling av visse tredjeland ved innførsel av hovdyr) og vedtak 95/461/EF (om særskilte beskyttelsestiltak for venezuelansk encephalomyelitis i Venezuela og i Colombia).

Merknader

Rettsakten medfører endring i følgende forskrifter:

FOR 1999-03-01 nr 281: Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak mot Venezuelansk equin encephalomyelitt ved tilbakeføring av registrert hest fra Venezuela og Colombia etter midlertidig utførsel. (Oppheves)

FOR 1998-12-31 nr 1488: Forskrift om dyrehelsemessige vilkår for innførsel og utførsel av dyr av hestefamilien.

Vurdering

Andre opplysninger

Rettsakten er ikke notifiseringspliktig til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2004/211/EF
Celexnr.: 32004D0211

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen