Vet - KSP

Kommisjonsvedtak 2006/391/EF av 30. mai 2006 om endring av vedtak 2006/346/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2006) 2058)...

Commission Decision 2006/391/EC of 30 May 2006 amending Decision 2006/346/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany (notified under document number C(2006) 2058)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

12.06.2007: Forskriften denne rettsakten er tatt inn i er nå opphevet (av vedtak 2006/411/EF).

Rettsakten endrer vedtak 2006/346/EF som omhandler særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Tyskland.

I denne rettsakten gir Kommisjonen bestemmelser for hvordan svinekjøtt fra besetninger i overvåkningssoner kan omsettes uten at det medfører økt fare for spredning av KSP. En ny mal for helsesertifikat for svinekjøtt fra områder med restriksjoner utgjør nytt bilag III.

Likeledes bestemmes det at de tiltak som gjelder i bekjempelses- og overvåkingssonene skal gjelde i minst 40 dager etter avsluttet rengjøring og desinfeksjon og at endelig testing av levende dyr ikke skal foretas før det har gått ytterligere 30 dager etter denne rengjøringen/desinfeksjonen.

Rettsakten krever endring i forskrift 28 april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/391/EF
Celexnr.: 32006D0391

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.06.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 20.06.2007

Lenker

Til toppen