Vet - KSP

Kommisjonsvedtak 2006/411/EF av 14. juni 2006 om endring av vedtak 2006/346/EF om særskilte beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2006) 2323)...

Commission Decision 2006/411/EC of 14 June 2006 amending Decision 2006/346/EC concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Germany (notified under document number C(2006) 2323)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Rettsakten endrer vedtak 2006/346/EF som omhandler særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Nordrhein-Westfalen i Tyskland. Virketiden forlenges slik at vedtaket også får anvendelse etter den 30.6.2006.

Vedtaket gir også bestemmelser om dispensasjon fra forbudet mot å flytte svin fra besetninger hvor det senere er gjeninnsatt svin etter svinepestutbrudd.

Rettsakten krever endring i forskrift 28 april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.

Vurdering

Rettsaketen er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2006/411/EF
Celexnr.: 32006D0411

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen