Vet - KSP

Kommisjonsvedtak 2007/137/EF av 23. februar 2007 om endring av vedtak 2006/805/EF som gjelder tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Tyskland (meddelt under nummer K(2007) 535)...

Commission Decision 2007/137/EC of 23 February 2007 amending Decision 2006/805/EC as regards classical swine fever control measures in Germany (notified under document number C(2007) 535)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Rettsakten endrer vedlegget til vedtak 2006/805/EF som lister opp de områder i visse medlemsstater hvor det skal gjelde særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av klassisk svinepest. Situasjonen i Rheinland-Pfalz har bedret seg betraktelig og endel områder i den provinsen slettes fra vedlegget.

Rettsakten krever endring i forskrift 28 april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/137/EF
Celexnr.: 32007D0137

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen