Vet - KSP

Kommisjonsvedtak 2007/152/EF av 6. mars 2007 om endring av vedtak 2006/805/EF som gjelder dyrehelsemessige tiltak for bekjemping av klassisk svinepest i Ungarn (meddelt under nummer K(2007) 671)...

Commission Decision 2007/152/EC of 6 March 2007 amending Decision 2006/805/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Hungary (notified under document number C(2007) 671)...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.03.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Vedtak 2006/805/EF omhandler særskilte beskyttelsestiltak i visse medlemsstater i forbindelse med klassisk svinepest.

I januar 2007 ble det påvist KSP hos villsvin i Ungarn. Derfor blir også områder i Ungarn føyd til i vedlegget til rettsakten. Dette vedlegget sier hvor de særskilte beskyttelsestiltakene skal gjelde. 

Rettsakten krever endring i forskrift 28 april 2006 nr. 475 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i EØS-området.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/152/EF
Celexnr.: 32007D0152

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen