Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

AI - vet UK

Kommisjonsvedtak 2007/731/EF av 13 november 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i Storbritannia...

Commission Decision 2007/731/EC of 13 November 2007 amending Decision 2006/415/EC regarding certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the United Kingdom...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Sammendrag av innhold 

Rettsakten endrer A- og B- områdene i vedlegget til vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe. A- og B-områder opprettes i Storbritannia som følge av utbrudd av H5N1. Samtidig oppheves A- og B-områdene i Tyskland, da beskyttelsestiltakene i forbindelse med utbrudd av aviær influensa tidligere i år nå er opphevet.

Merknader

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i forskrift av 3. juli 2007 nr 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, med unntak av vedleggene til vedtaket. Ettersom det er vedleggene til 2006/415 som endres, er det ikke nødvendig med forskriftsendring. I tilfelle utbrudd av aviær influensa i Norge vil A- og B-områder i Norge opprettes i egen forskrift.

Rettsakten får ikke praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke regelverksendringer.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/731/EF
Celexnr.: 32007D0731

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen