Vet - MKS i UK

Kommisjonsvedtak 2007/709/EF av 31. oktober 2007 om endring av vedtak 2007/554/EF om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klauvsjuke i Det Forenete Kongerike....

Commission Decision 2007/709/EC of 31 October 2007 amending Decision 2007/554/EC concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in the United Kingdom....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.11.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA/EØS-statene.

Rettsakten endrer vedtak 2007/554/EF om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med MKS-utbruddene i UK. Vedtaket innebærer en viss lempning av gjeldende krav og er en konsekvens av at utbredelsen av sykdommen nå synes å være under kontroll.

Det er vedtatt å lempe på kravene som gjelder for kjøtt og frossen sæd, ova og embryo produsert fra dyr som har oppholdt seg i områder hvor det ikke har vært utbrudd av MKS i 2007. 

Rettsakten krever endring i forskrift 15. oktober 2005 nr. 1160 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med munn- og klauvsjuke i Det Forente Kongerike.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/709/EF
Celexnr.: 32007D0709

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen