AI Canada- vet

Kommisjonsvedtak 2007/693/EF av 26. oktober angående beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Canada...

Commission Decision 2007/693/EC of 26 October concerning protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Canada ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 10.10.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med i EU, og er implementert ved forskrift av 29.oktober 2007 nr.1186 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Canada.

Rettsakten forbyr innførsel av fjørfe, fjørfekjøtt, fjørfekjøttprodukter og ubehandlete jakttroféer av fugl fra området i Canada som er oppført i vedtakets vedlegg I. Unntatt fra dette forbudet er produkter som er behandlet i henhold til metode B, C eller D som oppført i vedtak 2005/432/EF, vedlegg II, del 4. Det vil si at produktet har gjennomgått en av følgende behandlingsmetoder: 

- er behandlet i en hermetisk forseglet beholder til en Fo verdi på minimum 3

- har oppnådd en minimumstemperatur på minst 80 grader C gjennom hele produktet under prossessering

- har oppnådd en minimumstemperatur på minst 70 grader C gjennom hele produktet under prossessering, samt har en Aw verdi under 0,93 og en pH verdi under 6,0

Import av fjørfe og fjørfekjøtt er tillatt fra det området av Canada som er oppført i vedtakets vedlegg II, under forutsetning av at forsendelsen følges av et helsesertifikat som bekrefter at forsendelsen kommer fra området med kode CA-1 som er fritt for aviær influensa, og at forsendelsen er i overensstemmelse med vedtak 2007/693/EF.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 693/2007/EF
Celexnr.: 32007D0693

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.10.2007
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen