Vet- AI

Kommisjonsvedtak 2007/556/EF av 1 august 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF angående visse beskyttelsestiltak i i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe i Fellesskapet...

Commission Decision 2007/556/EC of 1 August 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in the Community...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.09.2007

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Rettsakten endrer A- og B-områdene i vedlegget til vedtak 2006/415/EF om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 hos fjørfe. A- og B-områder opprettes i Tyskland og Tsjekkia som følge av utbrudd av H5N1.

Kommisjonsvedtak 2006/415/EF er implementert i forskrift av 3. juli 2007 nr 842 om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap, og i tilfelle et utbrudd av aviær influensa iNorge, vil A- og B- områder opprettes i egen forskrift.

Rettsakten får ingen praktiske konsekvenser for Norge og krever ikke endring i norsk regelverk.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på form 1

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/556/EF
Celexnr.: 32007D0556

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen