Kommisjonsvedtak 30. juni 2008 om endring av vedtak 2002/994/EF om visse beskyttende tiltak vedrørende produkter av animalsk opprinnelse fra Kina...

Kommisjonsvedtak 30. juni 2008 om endring av vedtak 2002/994/EF om visse beskyttende tiltak vedrørende produkter av animalsk opprinnelse fra Kina...

Commision Decision of 30 july 2008 amending Decision 2002/994/EC concerning certain protective measures with regard to products of animal origin imported from China...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.08.2008

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er gjennomført samtidig med EU. Rettsakten er gjennomført ved forskriftsendring 11.08.2008 av "forskrift 31.08.2008 nr. 129 om vernetiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina".

Sammendrag av innhold

Rettsakten krever at produkter av fjørfekjøtt skal følges av erklæring fra kinesiske myndigheter om at produktene ikke innebærer noen risiko for menneskers eller dyres helse.

Rettsakten krever endring av "forskrift 31.08.2008 nr. 129 om vernetiltak ved import av produkter av animalsk opprinnelse fra Folkerepublikken Kina".

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/639/EF
Celexnr.: 32008D0639

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 11.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen