Vet- AI

Kommisjonsvedtak 2008/161/EF av 22. februar 2008 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa i Israel, samt unntak fra vedtak 2006/696/EF...

Commission Decision 2008/161/EC of 22 February 2008 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza in Israel and derogating Decision 2006/696/EC...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 29.02.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten skal gjennomføres i Norge samtidig med at den trer i kraft i EU.

Grunnet utbrudd av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i Israel har EU innført forbud mot import av fjørfe, strutsefugl og fuglevilt fra visse områder i Israel. Vedtak 2008/161/EF endrer samtidig tredjelandslisten i vedtak 2006/696/EF. Dette vedtaket er imidlertid ikke implementert i Norge, og vedtak 2008/161/EF implementeres i sin helhet i et eget beskyttelsesvedtak. Det er implementert i "forskrift 29. februar 2008 nr. 198 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av aviær influensa i Israel". 

Vedtaket innebærer at det er forbudt å importere fjørfe, strutsefugl og fuglevilt, samt produkter av disse fra visse områder av Israel. Det er imidlertid noen unntak fra dette forbudet: Det er tillatt å importere produkter som stammer fra fugl slaktet før 12. desember 2007; likeledes er slik import tillatt hvis produktene er behandlet i henhold til bestemte metoder. 

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/161/EF
Celexnr.: 32008D0161

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 29.02.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 03.03.2008

Lenker

Til toppen