Vet - HPAI i DE, PO og UK

Kommisjonsvedtak 2007/878/EF av 21. desember 2007 om endring av vedtak 2006/415/EF som angår visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa avsubtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland, Polen og Storbritannia....

Commission Decision 2007/878/EC of 21 December 2007 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany, Poland and the United Kingdom....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Rettsakten endrer vedtak 2006/415/EF som angår særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med HPAI subtype H5N1 hos fjørfe i EØS-området. Bestemmelsene skal hindre spredning av sykdommen og stiller opp krav om opprettelse av soner (A og B) rundt senteret for utbruddet.

Rettsakten stadfester beskyttelsestiltakene i Tyskland.

Grunnet nye utbrudd i Polen gjøres det i dette vedtaket endringer i vedlegget som viser den geografiske utbredelsen av A- og B-sonene i landet. Samtidig fastsettes datoen for hvor lenge sonene skal gjelde. 

På den annen side er AI-situasjonen i UK nå mindre alvorlig; derfor kan A- og B- sonene i UK nå slettes fra vedlegget til vedtak 2006/415/EF.

For oversiktens skyld, fastsettes det altså her et nytt vedlegg som viser gjeldende A- og B-soner i EØS-området. 

Merknader:

Rettsakten dekkes i norsk regelverk av FOR 2007-07-03 nr 842, forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og anndre fugler i fangenskap.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/878/EF
Celexnr.: 32007D0878

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen