Vet - HPAI i Tyskland , Polen , Romania.

Kommisjonsvedtak 2008/70/EF av 22. januar 2008 om endring av vedtak 2006/415/EF som angår visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa avsubtype H5N1 hos fjørfe i Tyskland, Polen og Romania....

Commission Decision of 22 January 2008 amending Decision 2006/415/EC concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of the subtype H5N1 in poultry in Germany, Poland and Romania....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 28.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/415/EF som angår særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med HPAI subtype H5N1 hos fjørfe i EØS-området. Bestemmelsene skal hindre spredning av sykdommen og stiller opp krav om opprettelse av soner (A og B) rundt senteret for utbruddet.

Rettsakten endrer soneinndelingen i Tyskland.

Grunnet et nytt utbrudd i Polen innenfor utbredelsen av A- og B-sonene i landet endres datoen for hvor lenge sonene skal gjelde. 

På den annen side er AI-situasjonen i Romania nå mindre alvorlig; derfor kan A- og B- sonene i Romania nå slettes fra vedlegget til vedtak 2006/415/EF.

For oversiktens skyld, fastsettes det altså her et nytt vedlegg som viser gjeldende A- og B-soner i EØS-området. 

Merknader:

Rettsakten dekkes i norsk regelverk av FOR 2007-07-03 nr 842, forskrift om bekjempelse av aviær influensa hos fjørfe og andre fugler i fangenskap.

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/70/EF
Celexnr.: 32008D0070

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen