Vet - KSP i Ungarn og Slovakia

Kommisjonsvedtak 2007/862/EF av 13. desember 2007 om endring av vedtak 2006/805/EF som angår dyrehelsemessige tiltak for bekjempelse av klassisk svinepest i Ungarn og Slovakia....

Commission Decision 2007/862/EC of 13 December 2007 amending Decision 2006/805/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Hungary and Slovakia....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 18.01.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering i EFTA-/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/805/EF som angår dyrehelsemessige betingelser i forbindelse med bekjempelse av klassisk svinepest i visse MS. Slovakia har underrettet Kommisjonen om utviklingen av klassisk svinepest i villsvinpopulasjonen i visse områder i Slovakia som også grenser direkte til regionen Pest i Ungarn. På det grunnlag tas nå alle disse områdene inn i bekjempelsesplanen. Samtidig er det noen distrikt i Slovakia hvor situasjonen nå er under kontroll; disse områdene tas derfor ut av planen.

For klarhetens skyld fastsetter rettsakten et nytt, oppdatert vedlegg som viser hvilke områder i MS som nå er omfattet av bekjempelsesplaner for KSP hos villsvin; det gjelder områder i Tyskland, Frankrike, Ungarn, Slovakia og Bulgaria.

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 28. april 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området.

Mattilsynet vurderer rettsakten dithen at den ikke medfører vesentlige administrative eller økonomiske konsekvenser for Norge. 

Rettsakten medfører ikke notifiseringsplikt til ESA. 

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/862/EF
Celexnr.: 32007D0862

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen