Vet- AI

Kommisjonsforordning (EF) nr. 555/2008 av 26. juni 2008 om visse beskyttelsestiltak i forbindelse med høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i Kroatia og Sveits...

Commission Decision of 26 June 2008 concerning certain protection measures in relation to highly pathogenic avian influenza of subtype H5N1 in Croatia and Switzerland...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.07.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten fastsetter visse beskyttelsestiltak mot Kroatia og Sveits ved funn av høypatogen aviær influensa av subtype H5N1 i villfugl. Tidligere har det vært separate beskyttelsestiltak mot disse to landene, men gyldighetstiden på disse er nå utløpt. Siden begge landene iverksetter tiltak tilsvarende kravene i EU sitt regelverk ved funn av H5N1, omfattes Kroatia og Sveits nå av samme beskyttelsesvedtak.

Det er gjort enkelte materielle endringer med hensyn til hvilke produkter man på visse vilkår kan importere fra et restriksjonsområde. Krav til helsesertifikat er også noe endret.

Merknader

Rettsakten krever endring i "forskrift 28. oktober 2005 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Kroatia" og "forskrift 25. april 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med mistanke om aviær influensa i Sveits". Endringene vil ikke sendes ut på høring, da rettsakten tas inn etter forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Oversendt LMD for videreformidling til ESA 22.9.2008.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/555/EF
Celexnr.: 32008D0555

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 16.09.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 22.09.2008

Lenker

Til toppen