Vet - KSP Slovakia

Kommisjonsvedtak 2008/377/EF av 8. mai 2008 om visse særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i Slovakia....

Commission Decision 2008/377/EC of 8 May 2008 concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Slovakia....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 21.05.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Den 11. april 2008 ble det påvist klassisk svinepest (KSP) i en svinebesetning i Slovakia. Med hjemmel i vedtak 2008/303/EF har Mattilsynet allerede fastsatt forskrift 15. april 2008 nr. 360 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia.Tiltakene omfatter levende svin og avlsprodukter fra svin. Sykdommen er senere også påvist i en kontaktbesetning og man frykter at ytterligere besetninger kan være infisert. For å hindre  ytterligere spredning av klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia og for å gjøre vedtaket klarest mulig, spesifiseres det i dette vedtaket i hvilke tilfeller det eventuelt kan gis tillatelse til transport av svin innen Slovakia eller til andre medlemsstater og hvilke krav som da skal gjelde.I praksis innebærer vedtaket et totalforbud mot samhandel og eksport av svin og svineavlsprodukter fra hele Slovakia. Rettsakten opphever det første beskyttelsesvedtaket som ble vedtatt i denne sammenheng, vedtak 2008/303/EF.

Merknader

I forskrift 15. april 2008 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i svinebesetninger i Slovakia er det kun nødvendig å endre selve hjemmelsfeltet.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/377/EF
Celexnr.: 32008D0377

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 21.05.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 16.06.2008

Lenker

Til toppen