Vet - KSP villsvin i EØS

Kommisjonsvedtak 2007/631/EF av 27. september 2007 om endring av vedtak 2006/805/EF som angår forlengelse av vedtakets gyldighetssperiode....

2007/631/EC: Commission Decision of 27 September 2007 amending Decision 2006/805/EC as regards extending the period of application of that Decision....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.03.2008

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2006/805/EF om dyrehelsemessige kontrolltiltak i forbindelse med klassisk svinepest (KSP) i visse medlemsstater. Det er kun rettsaktens gyldighetstid som endres - den skal ha gyldighet frem til den 31. juli 2008.

Merknader

Vedtaket angår forskrift 28. april 2006 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest hos villsvin i enkelte land i EØS-området, men vår forskrift inneholder ikke noen bestemt tidsbegrensning. Vedtaket er derfor kun blitt tatt inn i forskriftens hjemmelsfelt for å synliggjøre at det er implementert.

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2007/631/EF
Celexnr.: 32007D0631

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 19.03.2008
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen