Kommisjonsbeslutning (EF) nr. 660/2008 av 31. juli 2008 om endring av kommisjonsbeslutning (EF) nr. 236/2006 om særlige betingelser for fiskevarer importert fra Indonesia bestemt for humant konsum...

Kommisjonsbeslutning (EF) nr. 660/2008 av 31. juli 2008 om endring av kommisjonsbeslutning (EF) nr. 236/2006 om særlige betingelser for fiskevarer importert fra Indonesia bestemt for humant konsum...

Commission Decision of 31 July 2008 amending Decision 2006/236/EC on special conditions governing fishery products imported from Indonesia and intended for human consumption...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.01.2009

Spesialutvalg: Næringsmidler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Sammendrag av innhold

Kommisjonsbeslutning (EF) nr. 236/2006 ga særskilte betingelser for fiskevarer importert fra Indonesia og bestemt til humant konsum, da inspeksjoner hadde vist at landet hadde alvorlige hygienemangler i forbindelse med håndteringen av fiskevarer. Fiskevarer fra Indonesia måtte derfor testes av medlemslandene med hensyn til tungmetaller i akvakulturprodukter og med hensyn til histamin. Indonesia har nå gitt Kommisjonen de nødvendige hygienegarantier, og testene foretatt av medlemsstatene viser tilfredsstillende resultater. Medlemsstatene behøver derfor ikke lenger teste fisk importert fra Indonesia med hensyn til histamin, bare med hensyn til tungmetaller i akvakulturprodukter. Beslutningen endres i overensstemmelse med dette.

Merknader

Rettsakten er gejnnomført i forskrift av 23. oktober 2006 nr. 1185 om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fisk fra Indonesia, og stadfestelse av forskrift av 13. august 2008 nr. 926 om endring i forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved import av fisk fra Indonesia.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/660/EF
Celexnr.: 32008D0660

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring: 13.08.2008
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen