Vet - kjæledyr fra Kroatia

Kommisjonsforordning (EF) nr. 1144/2008 av 18. november 2008 om endring av bilag II til Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 998/2003 som angår Kroatia ...

Commission Regulation (EC) No 1144/2008 of 18 November 2008 amending Annex II to Regulation (EC) No 998/2003 of the European Parliament and of the Council as regards Croatia....

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 09.01.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Gjeldende forordning endrer landlisten i forordning (EF) nr. 998/2003 (kjæledyrfororningen) ved at Kroatia flyttes fra del C i forordningens vedlegg II til del B, seksjon 2 i det samme vedlegget.

Endringen innebærer at hund, katt og ilder som i privat øyemed transporteres fra Kroatia til en EØS-stat kan ledsages av et pass. Tidligere måtte man benytte et tredjelands helsesertifikat, men fra nå av kan det altså benyttes et pass for å dokumentere at kravene til innførsel er oppfylt. Passet skal være utformet i henhold til den standard som brukes av EØS-stater og som er beskrevet i vedtak 2003/803/EF.

Grunnen til endringen er at Kroatia har lagt frem dokumentasjon for at landets bestemmelser om transport av kjæledyr er minst svarende til EUs egne bestemmelser på dette området.

Innførselsvilkårene forblir imidlertid uendret; ved innførsel til Norge må hund, katt og ilder fortsatt være ID merket, rabiesvaksinert og ha dokumentasjon for et høyt nok nivå av rabies antistoff i blodet. I tillegg må hund og katt være behandlet mot bendelorm.

Merknader

Vedlegg A (Forordning (EF) nr. 998/2003) i Forskrift om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr må vedlegg II endres.

Vurdering

Rettsaken er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2008/1144/EF
Celexnr.: 32008R1144

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 14.01.2009
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen