Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - SVD hos svin i Italia

Kommisjonsvedtak 2009/620/EF av 20. august 2009 som endrer vedtak 2005/779/EF ved å inkludere Abruzzo på listen over regioner i Italia som er fri for smittsomt blæreutslett hos svin ...

Commision Decision 2009/620/EC of 20 August 2009 amending Decision 2005/779/EC as regards the inclusion of the region of Abruzzo in the list of Italian regions free of swine vesicular disease...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 16.09.2009

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er under vurdering av EFTA/EØS-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedtak 2005/779/EF som angår dyrehelsemessige beskyttelsestiltak mot smittsomt blæreutslett hos gris (SVD) i Italia. Rettsaktens del 1, kapittel II, fastsetter bestemmelser som skal gjelde for 1) regioner i Italia som er ansett som fri for SVD og for 2) regioner i Italia som ikke er ansett som fri for SVD.

Sykdommen har vært påvist i Italia siden 2005. Utbrudd i 2007 i områder, som til da var ansett som fri for sykdommen, førte til at Italia innførte utryddelses- og kontrolltiltak mot sykdommen i hele landet. Disse tiltakene har vist seg å være effektive og Italia har meddelt Kommisjonen at SVD nå også er utryddet i regionen Abruzzo. Derfor endres vedleggene til vedtak 2005/779/EF slik at Abruzzo flyttes fra vedlegg II i vedtaket, regioner hvor SVD forekommer, til Vedlegg I, som lister opp de regioner i Italia som er fri for sykdommen.

 Merknader 

Vedtaket krever ikke endring i norsk forskrift fordi det matereielle innholdet kun inneholder forpliktelser for Italia. Basisrettsakten, vedtak 2005/779/EF, som dette vedtaket endrer, er heller ikke implementert i norsk regelverk.

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2009/620/EF
Celexnr.: 32009D0620

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen