Vet - KSP villsvin i Tyskland

Kommisjonsvedtak 2010/211/EF av 7. april 2010 om endring av vedtak 2008/855/EF som angår dyrehelsemessige tiltak for å bekjempe klassisk svinepest i Tyskland...

COMMISSION DECISION of 7 April 2010 amending Decision 2008/855/EC as regards animal health control measures relating to classical swine fever in Germany...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.04.2010

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Mattilsynet tar sikte på å endre foreliggende forskrift uten høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegget til vedtak 2008/855/EF ved at visse områder slettes fra listen. Vedtak 2008/855/EF inneholder bestemmelser som skal hindre at utbrudd av klassisk svinepest (KSP) i medlemsstater sprer seg til andre områder innenfor fellesskapet. Vedlegget lister opp hvilke områder det er som har virksomme planer for bekjempelse og nødvaksinering av villsvin ifm klassisk svinepest. Tyskland har informert Kommisjonen om at KSP hos villsvin nå er utryddet i visse områder i delstatene Nord Rhein-Westphalen og Rheinland-Pfalz. Disse områdene slettes på listen i vedtakets vedlegg som viser hvilke områder hvor planer for utdryddelese og nødvakinering er gjeldende.    

Merknader

Rettsakten krever endring i Forskrift 16. februar 2009 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med klassisk svinepest i enkelte land innen EØS.

Rettsakten medfører ingen notifiseringsplikt til ESA. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2010/211/EF
Celexnr.: 32010D0211

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.04.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 21.04.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen