Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endr. av forordning 669/2009 - 1. kv. 2011

Kommisjonsforordning (EU) nr. 1099/2010 av 26. november 2010 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse...

Commission Regulation (EU) No 1099/2010 of 26 November 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 13.12.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt EU 26. november 2010 med ikrafttredelse 1. januar 2011.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

I vedlegg I, som inneholder en opplisting av hvilke varer fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, gjøres det en justering på kontrollfrekvensen til en rekke varer, samt en justering av hvilke pesticider som det skal undersøkes for i grønnsaker fra Tyrkia. Endringene er som følger:

  • Peanøtter fra Brasil får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 10% (aflatoksiner)
  • Mangoer fra den Dominikanske republikk får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 10% (pesticider)
  • Mikronæringsstoffer fra Kina får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 10% (tungmetaller)
  • Peanøtter fra India får en økning i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 10% til 20% (aflatoksiner)
  • Chilipepper produkter (karri) fra India flyttes til gruppen med andre krydder fra India og får en kontrollfrekvens på 50% (aflatoksiner)
  • Grønnsaker fra Tyrkia (paprika, courgettes og tomater) får en presisering i forhold til hvilke metoder som skal benyttes for undersøkelse etter pesticidene metomyl og oksamyl

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre, se notat for gjennomføring av forordning (EF) nr. 212/2009 for vurdering.

Administrative eller økonomiske konsekvenser:

Rettsakten vil i hovedsak ikke medføre nye administrative eller økonomiske konsekvenser for endringene som er reduksjoner i kontrollfrekvensen på varene. I forbindelse med økningen av kontrollfrekvensen for peanøtter og chilipepper fra India, vil det måtte påregnes en økning i kostnadene for myndighetene ved gjennomføringen av kontrollen for disse produktene. Men importøren av disse produktene vil pålegges å dekke disse økte kostnadene.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 1099/2010
Celexnr.: 32010R1099

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.01.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 07.12.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen