Endr. av forordning 669/2009 - 4. kv. 2010

Kommisjonsforordning (EU) nr. 878/2010 av 6. oktober 2010 om endring av forordning (EF) nr. 669/2009 som implementerer Europaparlaments- og Rådsforordning (EF) nr. 882/2004 når det gjelder mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse...

Commission Regulation (EU) No 878/2010 of 6 October 2010 amending Annex I to Regulation (EC) No 669/2009 implementing Regulation (EC) No 882/2004 of the European Parliament and of the Council as regards the increased level of official controls on imports of certain feed and food of non-animal ori...

Sakstrinn

 1. Forenklet prosedyre

Opprettet 25.10.2010

Spesialutvalg: Næringsmidler og Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fiskeri- og kystdepartementet / Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XII. Næringsmidler

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 6. oktober 2010 med ikrafttredelse 7. oktober 2010.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer vedlegg I i forordning (EF) nr. 669/2009 om mer intensiv offentlig kontroll av visse fôrvarer og næringsmidler av ikke-animalsk opprinnelse.

I vedlegg I, som inneholder en opplisting av hvilke varer fra angitte tredjestater som skal være gjenstand for den utvidede kontrollen, gjøres det flere endringer der noen varer tas inn på listen og andre tas ut eller får endret kontrollfrekvens. Endringene er som følger:

Eksisterende produkter oppført i listen i vedlegg I:

 • Basmatiris fra India tas ut av listen
 • Bananer fra Den Dominikanske Republikk tas ut av listen
 • Basmatiris fra Pakistan får en reduksjon i undersøkelsesfrekvensen (fysisk kontroll) fra 50% til 20%

Nye produkter på listen:

 • Chilipepper fra Peru tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
 • Div. frukt/grønnsaker fra Egypt (appelsiner, fersken, jordbær og grønne bønner) tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
 • Karri blader fra India tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
 • Koriander fra Thailand tas inn med en kontrollfrekvens på 20%
 • Basilikum fra Thailand tas inn med en kontrollfrekvens på 20%
 • Nudler fra Kina (aluminium) tas inn med en kontrollfrekvens på 10%
 • Krydder fra Thailand (koriander, basilikum og mynte) (salmonella) tas inn med en kontrollfrekvens på 10%

Merknader

Rettsakten krever endring i forskrift 22. desember 2008 nr. 1621 om offentlig kontroll med etterlevelse av regelverk om fôrvarer, næringsmidler og helse og velferd hos dyr (kontrollforskriften).

Rettsakten er gjennomført etter forenklet prosedyre, se notat for gjennomføring av forordning (EF) nr. 212/2009 for vurdering.

Administrative og økonomiske konsekvenser:

Rettsakten vil medføre reduserte administrative og økonomiske konsekvenser for myndighetene, og dermed importørene som er pålagt å betale for kontrollen, der varer tas ut av listen eller får redusert kontrollfrekvens. I forbindelse med at nye varer tas inn på listen vil dette medføre noe økte administrative og økonomiske konsekvenser for kontrollmyndighetene. Kostnadene ved kontrollen vil bli krevet dekket av importøren. Ettersom kontrollfrekvensen på disse varene er maksimalt satt til 20% vil kostnadene for kontrollen av disse være begrensede.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten hører også til under vedlegg I, kapittel II i EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 878/2010
Celexnr.: 32010R0878

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 07.10.2010
Dato for faktisk gjennomføring: 07.10.2010
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen