Kommisjonensimplementeringsvedtak 2011/198/EU av 30. mars 2011 om endring av vedtak 2011/44/EU om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klovsjuke i Bulgaria...

Kommisjonensimplementeringsvedtak 2011/198/EU av 30. mars 2011 om endring av vedtak 2011/44/EU om visse beskyttelsestiltak mot munn- og klovsjuke i Bulgaria...

Commission Implementing Decision 2011/198/EU of 30 March 2011 amending Decision 2011/44/EU concerning certain protection measures against foot-and-mouth disease in Bulgaria ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 20.04.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og følger EØS-avtalens forenklede prosedyre. 

Sammendrag av innhold

Rettsakten forlenger vedtak 2011/44/EU, som gjelder beskyttelsestiltak pga. utbrudd av munn- og klovsjuke i Bulgaria, frem til 30. juni 2011.

Merknader

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk, da forskrift 10. januar 2011 nr. 14 om særskilte beskyttelsestiltak i forbindelse med utbrudd av munn- og klauvsjuke i Bulgaria ikke har noen "solnedgangsbestemmelse". Mattilsynet sendte meddelelse til Lovdata 20. april 2011 for å få vedtak 2011/198/EU i EØS-henvisningen i forskriftens hjemmelsfelt.

Sakkyndige instansers merknader

Endringen notifiseres til ESA.

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/198/EU
Celexnr.: 32011D0198

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 31.03.2011
Dato for faktisk gjennomføring: 31.03.2011
Dato varsling til ESA om gjennomføring: 02.05.2011

Lenker

Til toppen