Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Forslag om økodesignkrav til husholdningsvifter - UTGÅR

miljøvennlig utforming av husholdningsventilasjonsenheter og kjøkkenvifter - UTGÅR

Working document on a Commission Regulation implementing Directive 2009/125/EC of the European Parliament and of the Council with regard to ecodesign requirements for domenstic ventilation units and range hoods...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 09.02.2011

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Kommisjonen har sent dokumentet på høring med frist for tilbakemelding ut januar 2011. Det foventes behandlet i samrådsforumet for miljøvennlig utforming i løpet av våren 2011.

Sammendrag av innhold

EU har målsetting om å redusere Europas energibruk med 20 prosent innen 2020. Krav til miljøvennlig utforming av produkter er ett av flere virkemidler som blir benyttet i denne sammenheng. Bakgrunnen for EUs mål er miljøhensyn, konkurranseevne og forsyningssikkerhet.

Økodesigndirektivet er et rammedirektiv som innfører et system for å redusere energirelaterte produkters miljøvirkning. Konkrete krav innføres som produktspesifikke gjennomføringstiltak. Ordningen er i utgangspunktet teknologinøytral, men vil medføre at visse teknologier som ikke når de nye kravene, fases ut. Produkter som allerede er på markedet når et gjennomføringstiltak trer i kraft, vil ikke falle inn under disse kravene.

Med hjemmel i Økodesigndirektivet (2009/125/EC) har EU-kommisjonen sendt ut et forslag om krav til miljøvennlig utforming av vifter til husholdningsbruk. Forslaget skal behandles av samrådsforumet for miljøvennlig utforming i løpet av våren 2011.

Viftene i dette forslaget omfatter tak-, vindus- og veggvifter med inngangseffekt mindre enn 125 W samt varmegjenvinningsventilasjonssystemer og kjøkkenvifter opp til 280 W. Vifter som drives av elektromoter med inngangseffekt mellom 125 W og 500 kW og ventilasjonsanlegg og komfortvifter omfattes av andre kommende forordninger.

Bruk av vifter i denne kategorien er utbredt i Europa. EU-kommisjonen regner med at innføringen av denne forordningen vil føre til en energibesparing i EU på nærmere 10 TWh innen 2020.

Innført i to steg på henholdsvis 2 og 5 år, settes det krav til:

  • temperaturvirkningsgrad for varmegjenvinningssystemene
  • spesifikk inngangseffekt for avtrekksvifter
  • varmegjenvinningssystem for alle balanserte ventilasjonsanlegg
  • energieffektivitet
  • lydeffekt

Merknader

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2009/125/EF

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen