Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - Godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonsvedtak 2010/591/EU av 1. oktober 2010 om godkjenning av et laboratorium i Russland for å utføre tester for å kontrollere effekten av rabiesvaksiner ...

COMMISSION DECISION of 1 October 2010 authorising a laboratory in Russia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.02.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 31.03.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et nytt laboratorium i Russland for serologisk testing av hund, katt og ilder for kontroll av antistofftiter etter rabiesvaksinering. Laboratoriet er: Federal Centre for Animal Health (FGI "ARRIAH"), 600901 Vladimir, Urjvets, Russia, og godkjenningen gjelder fra 15. oktober 2010. Rettsakten har særlig betydning for personer i Russland som ønsker å innføre hund, katt eller ilder til Norge. Nå blir enda et laboratorium i Russland ført opp på listen over laboratorier som kan benyttes for å dokumentere tilstrekkelig motstandskraft mot rabies hos dyr som skal innføres til rabiesfrie stater i EU/EØS-området.

Merknader

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersielle innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Et viktig element i norske krav er dokumentasjon av et tilstrekkelig høyt antistoffnivå som beskytter dyret mot rabies. Hjemmesidene våre har en direkte lenke til EU-kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne antistoffkontrollen. Listen, som tidligere var en del av selve forskriften, offentliggjøres fra 2010 av kun på nettet. Det er derfor ikke nødvendig å gjøre noen endringer i norsk forskrift.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings-, og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten relevant og akseptabel. 

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)6684
Rettsaktnr.: 2010/591/EF
Basis rettsaktnr.: 2000/258/EF
Celexnr.: 32010D0591

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 04.02.2011
Frist returnering standardskjema: 18.03.2011
Dato returnert standardskjema: 04.04.2011
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 063/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen