Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonens beslutning om standardkontrakter for overføring av personopplysninger til databehandlere etablert i tredjeland i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2010/87/EU)...

Kommisjonens beslutning om standardkontrakter for overføring av personopplysninger til databehandlere etablert i tredjeland i henhold til Europaparlamentets og Rådets direktiv 95/46/EF (2010/87/EU)...

Commission Decision of 5 February 2010 on standard contractual clauses for the tranfser of personal data to processors established in third ountries under directiv 95/46/EC if the European Parliament and of the Council...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 07.06.2011

Spesialutvalg: Kommunikasjoner

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 18.05.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Fornyings-, administrasjons- og kirkedepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XI. Elektronisk kommunikasjon, audiovisuelle tjenester og informasjonssamfunnstjenester

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten ble vedtatt i EU 5. februar 2010 og publisert i OJ 12. februar 2010. Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen ved EØS-komiteens beslutning 1.07.2011. Standardavtalen om verføring av personopplysninger til utlandet er offentliggjort på datatilsynets informasjonssider om overføring av opplysninger til utlandet.

Sammendrag av innhold

Saken gjelder Kommisjonens beslutning om standardavtaler for overføring av personopplysninger til databehandlere i tredjeland. Avtalen erstatter tilsvarende avtale i Kommisjonens beslutning 2002/16/EC, og kommer i tillegg til avtalen i Kommisjonens beslutning 2001/497/EC. Ved bruk av vilkårene i standardavtalen sikrer en behandlingsansvarlig etablert i EU-/EØS-området at personopplysninger som overføres til databehandlere i tredjeland uten tilfredsstillende beskyttelsesnivå, likevel behandles i samsvar med de regler som gjelder i henhold til direktiv 95/46/EF. Standardavtalen regulerer plikter for både den avgivende og mottakende part, bruk av underleverandører i tredjelandet, samt ansvar ved eventuelle brudd på avtalen.

Merknader

Rettsakten vurderes ikke å ha økonomiske eller administrative konsekvenser og krever ikke endringer i norsk regelverk.

Vurdering

Kommisjonens beslutning og standardavtalen vurderes relevante i forhold til overføring av personopplysninger til tredjeland i henhold til personopplysningsloven § 30 annet ledd.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.: KOM(2010)593
Rettsaktnr.: 2010/87/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32010D0087

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 22.02.2010
Frist returnering standardskjema: 05.04.2010
Dato returnert standardskjema: 25.03.2010
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.07.2011
Nummer for EØS-komitebeslutning: 079/2011
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 01.07.2011
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen