Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Oppfølging av Direktiv 2004/42/EV - VOC

Kommisjonsbeslutning 2010/693/EU - etablering av felles format for den andre rapporteringen i henhold til implementeringen av Direktiv 2004/42/EF ...

COMMISSION DECISION of 22 July 2010, establishing a common format for the second report of Member States on the implementation of Directive 2004/42/EV of the European Parliament and the Council concerning the limitation of emissions of certain volatile organic compounds...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 20.05.2011

Spesialutvalg: Miljø

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 08.06.2011

Hovedansvarlig(e) departement(er): Klima- og miljødepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg II. Tekniske forskrifter, standarder, prøving og sertifisering

Kapittel i EØS-avtalen: XVII. Miljøvern

Status

Kommisjonsbeslutningen ble vedtatt 22. juli 2010.

Sammendrag av innholdet    Kommisjonsbeslutningen omhandler spørreskjema knyttet til direktiv 2004/42 for andre rapportering om overholdelse av krav om innholdet av flyktige organiske forbindelser (VOC) i maling- og lakkprodukter i perioden 1. januar til 31. desember 2010. Ifølge direktivets skal rapporten fra medlemslandet sendes til Kommisjonen senest 18 måneder etter 1. januar 2010. Deretter skal det rapporteres med 5 års mellomrom. Norge skal rapportere til ESA. I spørreskjemaet bes medlemslandene blant annet om å rapportere om ansvarlig myndighet, overvåkingsprogram og resultater av denne, og om det eventuelt er gitt unntakstillatelser til bruk på restaurering og vedlikehold av kulturminner.Merknader Kommisjonsbeslutningen er hjemlet i direktiv 2004/42/EF artikkel 7.Norge har gjennomført direktiv 2004/42/EF i forskrift om begrensning i bruk av helse- og miljøfarlige kjemikalier og andre produkter (produktforskriften) kapittel 3. Klima- og forurensningsdirektoratet rapporterer videre til ESA. Norge rapporterte i 2005 til ESA om gjennomføringen av VOC-direktivet og i 2008 på første spørreskjema om oppfølging av direktivet i perioden januar til desember 2007 på bakgrunn av Kommisjonsbeslutning 2007/205/EF. Det andre rapporteringsskjemaet skiller seg ikke vesentlig fra det første rapporteringsskjemaet. Forordningen vil ikke medføre administrative og økonomiske konsekvenser av vesentlig betydning.  Sakkyndige instansers merknader Beslutningen behandles i spesialutvalget for miljø den 8. juni 2011 og anses som relevant og akseptabel.

Vurdering

Temaene i spørreskjemaet kommer inn under normal oppfølging av regelverk som vedtas. Det er derfor ikke behov for endringer i norsk regelverk. Kommisjonsbeslutning om rapporteringsskjema om gjennomføringen av direktiv 2004/42/EF for perioden 1.januar- 31. desember 2011 anses EØS relevant og akseptabelt.     

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2010/693/EF
Basis rettsaktnr.: 2004/42/EF
Celexnr.: 32010D0693

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 17.12.2010
Frist returnering standardskjema: 28.01.2011
Dato returnert standardskjema: 18.08.2011
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 03.12.2011
Til toppen