Vet- klassisk svinepest Litauen

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2011/546/EU av 16. september 2011 som opphever vedtak 2011/508/EU om visse beskyttelsestiltak mot klassisk svinepest i Litauen...

Commission Implementing Decision 2011/546/EU of 16 September 2011 repealing Decision 2011/508/EU concerning certain protection measures relating to classical swine fever in Lithuania...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 19.09.2011

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Vedtaket er vedtatt i EU og følger EØS-avtalens forenklede prosedyre.

Sammendrag av innhold

Vedtak 2011/546/EU opphever vedtak 2011/508/EU.

Vedtak 2011/508/EU ble utarbeidet som følge av utbrudd av klassisk svinepest i Litauen.

Vedtaket inneholdt et forbud mot å innføre levende svin, sæd, ova og embryo av svin, samt ferskt kjøtt og andre animalske produkter av svin fra Litauen til resten av EØS-området. Vedtaket fastsatte også enkelte unntak fra forbudet.

Litauen har gjennomført tiltak for å bekjempe sykdommen i de berørte områdene i landet.

Litauen har nå informert om at tiltakene har vært vellykkede, og på denne bakgrunn oppheves det tidligere vedtaket om beskyttelsestiltak.

Merknader

Vedtak 2011/546/EU krever i utgangspunktet endringer i norsk rett. Men siden vedtak 2011/508/EU ikke ble implementert i norsk rett før vedtak 2011/546/EU opphevet vedtaket er det ikke behov for regelverksendring. 

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Mattilsynet anser rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2011/546/EU
Celexnr.: 32011D0546

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen