Vet - godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/304/EU av 11. juni 2012 om godkjenning av laboratorier i Kroatia og Mexico til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner...

Commission Implementing Decision 2012/304/EU of 11 June 2012 authorising laboatories in Croatia and in Mexico to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines...

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 22.06.2012

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 27.08.2012

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner ett laboratorium i Kroatia og ett laboratorium i Mexico til å utføre serologisk testing av hund, katt og ilder for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinasjon. De godkjente laboratoriene er:

 1. Croatian Veterinary Institute
  Laboratory for rabies and general virology
  Savska cesta 143
  Zagreb 10000
  Croatia

 2. Centro Nacional de Servicios de Diagnóstico en Salud Animal
  Km 37.5 Carretera Federal México — Pachuca
  55740 Tecámac
  México

Merknader

Rettslige konsekvenser 

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk. Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. Mattilsynets nettsider har en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne typen testing. Listen, som tidligere var en del av regelverket, offentliggjøres fra 2012 av kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gjør at det blir flere laboratorier som kan utføre serologisk testing for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinasjon som kreves for innførsel av hunder, katter og ildere til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis. Rettsakten har ingen administrative eller økonomiske konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet. 

Sakkyndige instansers merknader 

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på Form 1.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2012/304/EU
Basis rettsaktnr.: 2000/0258/EF
Celexnr.: 32012D0304

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 19.06.2012
Frist returnering standardskjema: 31.07.2012
Dato returnert standardskjema: 31.08.2012
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 01.02.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 001/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 02.02.2013
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen