Energimerking - Komfyrtopper husholdn og næring

Energimerking - Komfyrtopper (kokeplater og griller) til husholdninger og næringskunder, ENER lot 23 ...

Energy labelling - Domestic and commercial hobs and grills, ENER lot 23...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 27.03.2012

Spesialutvalg: Ingen spesialutvalg

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IV. Energi

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studien ble igangsatt medio 2009 og er avsluttet. Det siste stakeholdermøtet ble avholdt i 2011. Det er avholdt Samrådsforum 18. april 2012.

Vær oppmerksom på at EU-kommisjonen har fremlagt et felles arbeidsdokument for krav om energimerking av ovner og kjøkkenvifter til husholdninger, selv om produktene inngikk i forskjellige kravforberedende studier.

Dessuten har EU-kommisjonen fremlagt et felles arbeidsdokument for økodesignkrav til ovner, kokeplater, griller og kjøkkenvifter, selv om produktene inngikk i forskjellige kravforberedende studier.

Sammendrag av innhold

EU-kommisjonen har avsluttet en studie av kokeplater og griller til husholdninger og næringskunder. Studien har undersøkt potensialet for å stille krav om energimerking av produktene. EU-kommisjonen har på bakgrunn av undersøkelsene valgt å ikke fremlegge forslag til krav om energimerking av produktene. En eventuell forordning knyttet til denne produktkategori vil ligge under rammedirektivet om energimerking 2010/30/EC.


Merknader

Ingen.


Sakkyndige instansers merknader

Ingen.

Vurdering

Andre opplysninger

Lenke til studien: www.ecocooking.org/lot23

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.: 2010/30/EU

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen