Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kredittvurderingsbyråforordningen (CRA) - kommisjonsforordning med utfyllende bestemmelser om kredittvurderingsbyråenes rapportering til ESMA

Kommisjonsforordning (EU) nr. 446/2012 om utfyllende bestemmelser vedr. rapportering fra CRA til ESMA...

Commission Delegated Regulation (EU) No 446/2012 of 21 March 2012 supplementing Regulation (EC) No 1060/2009 of the European Parliament and of the Council with regard to regulatory technical standards on the content and format of ratings data periodic reporting to be submitted to the European Securities and Markets Authority by credit rating agencies

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 21.10.2012

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Kommisjonsforordningen har trådt i kraft i EU. Forordningen er  innlemmet i EØS-avtalen og gjennomført i forskrift om kredittvurderingsbyråer.

Sammendrag av innhold

Kommisjonsforordningen gir utfyllende regler om krav til periodisk rapportering fra kredittvurderingsselskaper til ESMA. Tilleggsbestemmelsene er gitt med hjemmel i kredittvurderingsbyråforordningen (EU) nr. 1060/2009.

Forordningen legger opp til at rapporteringen bør skje månedlig. Formålet med den regelmessige rapporteringen er å gi ESMA mulighet til å oppfylle sitt ansvar for løpende kontroll med kredittvurderingsbyråer. Informasjonen skal gi ESMA grunnlag for å føre nøye tilsyn med kredittvurderingsbyråene, og mulighet til å reagere ved faktiske eller potensielle overtredelser av kravene som stilles i  kredittvurderingsbyråforordningen.

Forordningen regulerer hvordan innberetningen av informasjonen skal skje, og legger opp til at ESMA kan sette opp tekniske retningslinjer for innberetning av informasjon som følge av den teknologiske utviklingen.

Det legges opp til at kredittvurderingsbyråer, som er del av en gruppe, har mulighet til å rapportere enten hver for seg eller samlet til ESMA.

Vurdering

Kommisjonsforordningen er EØS-relevant. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0446/2012
Basis rettsaktnr.: 1060/2009
Celexnr.: 32012R0446

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.05.2014
Frist returnering standardskjema: 08.05.2014
Dato returnert standardskjema: 08.05.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 205/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Ja

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen