Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjons forordning 689/2012 av 27 juli 2012 som endrer Forordning 415/2007 om tekniske spesifikasjoner for skipsporingssystemer referert til i art. 5 i direktiv 2005/44 om harmoniserte elve informasjonssystemer (IRS) på innland vannveier...

Kommisjons forordning 689/2012 av 27 juli 2012 som endrer Forordning 415/2007 om tekniske spesifikasjoner for skipsporingssystemer referert til i art. 5 i direktiv 2005/44 om harmoniserte elve informasjonssystemer (IRS) på innland vannveier...

Commision implementing Regulation (EU) no 689/2012 of 27 July 2012 amending Regulation (EC) no 415/2007 concerning the technical spesifications for vessel tracking and tracing systems referred to in Article 5 of Directive 2005/44/EC of teh European Parliament and of the Council on harmionised riv...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 25.10.2012

Spesialutvalg: Transport

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og handelsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XIII. Transport

Kapittel i EØS-avtalen: IV. Transport på innlands vannvei

Status

Rettsakten ble vedtatt 27 juli 2012 og publisert i Official Journal 28 juli 2012.

 Sammendrag av innhold

  • Forordningen endrer Forordning 415/2007 ved at sistnevnte får et oppdatert teknisk vedlegg.  Forordningen fastsetter tekniske spesifikasjoner for skipssporingssystemer som angitt i direktiv 2005/44/EF om harmoniserte elveinformasjonstjenester (RIS) artikkel 5. Direktivet er tatt inn i EØS-avtalen, se vedlegg XIII pkt 49a. Det framgår imidlertid av direktivets artikkel 12 at bare medlemsstater som har indre vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet. Norge har pr. definisjon ikke innlands vannveier og skal følgelig ikke gjennomføre direktivet eller forordning 689/2012 som utfyller direktivet.
  • rettsakten skal ikke gjennomføres og har av den grunn ikke vært på høring.

Vurdering

Kommisjonsforordning 689/2012 som endrer Forordning 415/2007 som referert til i Direktiv 2005/44 artikkel 5  er EØS relevant for det tilfellet at en EFTA stat har eller vil opprette innenlandske vannveier. ESA vedtok i 1996 samme prosedyrer som EU-kommisjonen ved å legge til grunn at EFTA-stater som ikke har innlands vannveier eller flåte til slik transport under nasjonalt flagg, ikke er pålagt å implementere rettsaktene om innlands vannveier.

Det følger av direktiv 2005/44 artikkel 12 at bare medlemsland som har innenlands vannveier har plikt til å gjennomføre direktivet.  Norge har ikke indre vannveier og skal således ikke gjennomføre forordningen.

Kommisjonsforordningen er EØS relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 689/2012
Basis rettsaktnr.: 415/2007
Celexnr.: 32012R0689

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 07.08.2012
Frist returnering standardskjema: 18.09.2012
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen