Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Prospekter - utfyllende bestemmelser

Prospekt - utfyllende bestemmelser vedrørende samtykke ved gjenbruk av prospekt, informasjon om underliggende indeks og krav til revisorrapport...

Commission Delegated Regulation (EU) No 862/2012 of 4 June 2012 amending Regulation (EC) No 809/2004 as regards information on the consent to use of the prospectus, information on underlying indexes and the requirement for a report prepared by independent accountants or auditors ...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.02.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.04.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er innlemmet EØS-avtalen og gjennomført i norsk rett i verdipapirforskriften.

Kommisjonsforordningen endrer kommisjonsforordning 809/2004, som gir utfyllende bestemmelser til prospektdirektivet 2003/71/EC.

Endringene gjelder i hovedsak:

  • Detaljerte krav til samtykke ved gjenbruk av prospekt ved videresalg eller endelig plassering av verdipapir gjennom finansiell mellommann.
  • Endringer i krav om informasjon i prospekt, når grunnlaget for underliggende er en indeks.
  • Lemping av kravet til rapport fra uavhengig revisor, ved inntakelse av resultatprognoser eller resultatestimater.

Vurdering

Gjennomføring av forordningen forventes ikke å medføre administrative eller økonomiske konsekvenser.             

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)862
Rettsaktnr.: 862/2012
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32012R0862

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 26.09.2012
Frist returnering standardskjema: 07.11.2012
Dato returnert standardskjema: 10.01.2013
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 04.05.2013
Nummer for EØS-komitebeslutning: 083/2013
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 04.11.2013
Dato for faktisk gjennomføring: 01.07.2013
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen