Vet -godkjenning av lab. som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsvedtak 2012/752/EU av 4. desember 2012 om godkjenning av et laboratorium i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia til å utføre serologiske tester for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksiner...

Commission Implementing Decision 2012/752/EU of 4 December 2012 authorising a laboratory in the former Yugoslav Republic of Macedonia to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines ...

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 11.01.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU og er under vurdering i EØS/EFTA-statene.

Sammendrag av innhold

Rettsakten godkjenner et laboratorium i Den tidligere jugoslaviske republikken Makedonia til å utføre serologisk testing av blodprøver fra hund, katt og ilder for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering.  

Laboratoriet som får godkjenningen er:

   Laboratory for Rabies of the Veterinary Institute

   Faculty of Veterinary Medicine

   Lazar Pop-Trajkov 5-7

   1000 Skopje

   The former Yugoslav Republic of Macedonia

Rettsakten gjelder fra 1. januar 2013.

Merknader
Rettslige konsekvenser:

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.

Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både privat og kommersiell innførsel av hund, katt og ilder til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Europakommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjente for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i regelverket, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser:

Rettsakten medfører at enda et laboratorium kan utføre serologisk testing for å kontrollere effektiviteten av rabiesvaksinering, som kreves for å importere hunder, katter og ildere fra tredjestater til EØS. Rettsakten bedrer dermed tilgangen på denne typen laboratorietjenester på verdensbasis.

Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller for Mattilsynet.

Vurdering

Rettsakten er EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Rettsakten krever ikke notifisering til ESA på FORM 1-skjema.

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2012/752/EU
Celexnr.: 32012D0752

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen