Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Vet - hund, katt og ilder - Kroatia

Kommisjonsforordning (EU) nr. 656/2013 av 10. juli 2013 om overgangsordning for pass utstedt til hunder, katter og ildere i Kroatia...

Commission Regulation (EU) No 656/2013 of 10 July 2013 laying down transitional measures regarding the model passport issued in Croatia for dogs, cats and ferrets...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 17.07.2013

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 02.06.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt av EU, og er innlemmet i EØS-avtalen.

Rettsakten er en del av Kroatia-pakken. Det er ikke returnert standard ark på Kroatia-pakkesakene.

Sammendrag av innhold

Kroatia ble medlem av EU 1. juli 2013. Forordning (EU) 656/2013 inneholder en overgangsordning i forhold kroatiske pass til hunder, katter og ildere, slik at pass som er trykket opp før Kroatia tiltrådte EU, kan brukes opp. Forordningen pålegger medlemsstatene å akseptere at kjæledyr som innføres fra Kroatia til de øvrige medlemsstater i henhold til forordning (EF) nr. 998/2003 om ikke-kommersiell innførsel av kjæledyr ledsages av kroatiske pass som ellers oppfyller kravene i vedtak 2003/803 (EF), men som har Kroatias emblem trykket på forsiden. Medlemsstatene skal akseptere pass som er utstedt av autorisert veterinær i Kroatia frem til 30. juni 2014. Slike pass skal aksepteres til og med 30. juni 2016.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Fiskeri- og kystdepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Miljøverndepartementet, Nærings- og handelsdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Rettsakten krever endring i forskrift av 1. juli 2004 nr. 1105 om dyrehelsemessige betingelser for ikke-kommersiell transport av kjæledyr. Rettsakten gir kun en overgangsordning til fordel for Kroatia, og vil ikke medføre økonomiske, administrative eller andre konsekvenser av betydning for norske myndigheter eller samfunnet forøvrig.

Rettsakten krever notifisering til ESA på Form 1.

Andre opplysninger

 "Kroatia"-sakene ble innlemmet samlet i  EØS-avtalen i juli 2014.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 0656/2013
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013R0656

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 02.06.2014
Frist returnering standardskjema: 02.06.2014
Dato returnert standardskjema: 02.06.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 09.07.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 159/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 09.07.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen