Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2013/329/EU av 26. juni 2013 om regulering for etablering, forvaltning, og transparens av nettverket av nasjonale myndigheter eller organer som er ansvarlige for medisinske metodevurdering (HTA)...

Kommisjonens gjennomføringsdirektiv 2013/329/EU av 26. juni 2013 om regulering for etablering, forvaltning, og transparens av nettverket av nasjonale myndigheter eller organer som er ansvarlige for medisinske metodevurdering (HTA)...

Commission Implementing Decision 2013/329/EU of 26 June 2013 providing the rules for establishment, management and transparent functioning of the Network of national authorities or bodies responsible for health technology assessment...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 28.11.2013

Spesialutvalg: Helse

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 07.01.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg X. Generelle tjenster

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Rettsakten er til vurdering i EFTA/EØS-landene.

Sammendrag av innhold

Gjennomføringsdirektiv 2013/329/EU fastsetter hvordan samarbeidet om medisinsk teknologivurdering etter direktiv 2011/24/EU artikkel 15 skal gjennomføres. Formålet med HTA nettverket er samle kompetanse på fagfeltet om medisinske metodevurderinger fra tidligere prosjekter på området, og sikre en koordinering av pågående prosjekter. Gjennomføringsdirektivet beskriver regler for medlemslandenes deltakelse, saksbehandling, drift, møtevirksomhet, sekretariatet og påkostninger. Deltakelse i nettverket er frivillig, og ved deltakelse kan medlemsland oppnevne opp til to representanter fra et myndighetsorgan.

Merknader

Gjennomføringsdirektivet er hjemlet i artikkel 15 direktiv 2011/24/EU (pasientrettighetsdirektivet). HOD har i september 2013 oppnevnt 2 representanter til nettverket, en representant fra Nasjonalt Kunnskapssenter for helsetjenesten og en representant fra Helsedirektoratet.

Det er ikke behov for regelverksendringer. Saken har ikke rettslige, administrative eller øknomiske konsekvenser for Norge. Rettssaken grupperes under Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).   

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

Rettssaken er EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Direktiv
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/329/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32013D0329

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.10.2013
Frist returnering standardskjema: 29.11.2013
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen