Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

EBA - prosedyreendring som følge av SSM

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) nr. 1022/2013 av 22. oktober 2013 om endring av forordning (EU) nr. 1093/2010 om oprettelse av en europeisk banktilsynsmyndighet (EBA) når det gjelder overføring av spesifikke oppgaver til Den europeiske sentralbank i henhold til rådsforordning (EU) nr. 10...

REGULATION (EU) No 1022/2013 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 22 October 2013 amending Regulation (EU) No 1093/2010 establishing a European Supervisory Authority (European Banking Authority) as regards the conferral of specific tasks on the European Central Bank pursuant to Coun...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.10.2013

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 25.11.2013

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: II. Banker og andre kredittinstitusjoner

Status

Forordningen ble vedtatt av EU-parlamentet og Rådet 22. oktober 2013. Forordningen er ikke tatt inn i EØS-avtalen.   

EU er i ferd med å etablere en "Banking Union". Et hovedelement i "Banking Union" er en Single Supervisory Mechanism (SSM) som vil ha direkte tilsyn med banker i Euro-området. Også EU-land utenfor Euro-området kan velge å knytte seg til SSM. Som følge av opprettelsen av SSM, er det behov for å endre forordning 1093/2010 (EU) - EBA-forordningen - for så vidt gjelder stemmeforholdet i EBAs styrende organer (Board of Supervisors og Management Board) mellom de land som deltar og ikke deltar i SSM.    

Vurdering

Forordningen er til vurdering på EFTA-siden.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)512
Rettsaktnr.: 1022/2013
Basis rettsaktnr.: 1093/2010
Celexnr.: 32013R1022

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema:
Frist returnering standardskjema:
Dato returnert standardskjema:
EØS-relevant: Til diskusjon
Akseptabelt: Til diskusjon
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen