Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Kosmetiske produkter

Kommisjonens vedtak 2014/893/EU av 9. desember 2014 om fastsettelse av miljøkriterier for tildeling av EU-miljømerket til kosmetiske produkter som skylles bort

Commission Decision 2014/893/EU of 9 December 2014 establishing the ecological criteria for the award of the EU Ecolabel for rinse-off cosmetic products

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 12.12.2014

Spesialutvalg: Forbrukerspørsmål

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 12.01.2015

Hovedansvarlig(e) departement(er): Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg XX. Miljø

Kapittel i EØS-avtalen: I. Generelt

Status

Rettsakten er vedtatt i EU 9. desember 2014 og er tatt inn i "Official Journal of the European Union" 11. desember 2014. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge. Beslutningen er innlemmet i EØS-avtalen 30. april 2015, jf. EØS-beslutning 119/2015.

Sammendrag av innhold

Kriterier for miljømerking av kosmetikkprodukter innebærer en revisjon av Kommisjonens vedtak 2007/506/EC og er begrenset til miljømerking av kosmetikkprodukter til vask av hud og hår. Produktgruppen omfatter ethvert stoff eller enhver blanding som faller inn under virkeområdet til forordning (EF) 1223/2009, og som er bestemt å komme i kontakt med hud og /eller hår og annen hårvekst som utelukkende eller i hovedsak benyttes for å rengjøre dem (sepe, badeprodukter, shampo). Det samme gjelder for hårpleie (hårbalsam), for å beskytte huden samt å gjøre hårene glatte før barbering (barberingsprodukter).

Kravene er ytterligere strammet inn når det gjelder innhold av helse- og miljøskadelige kjemikalier og kriteriene er oppdatert med hensyn til Rådets forordning 2010/66/EU om tildeling av EU-miljømerket.

Merknader
Rettsakten behandles etter hurtigprosedyren "fast-track procedure".

Svanemerket har også kriterier for denne type produkter. Disse kriteriene er mye strengere enn det som nå er vedtatt for EU-miljømerket. Hovedgrunnen til dette er forskjeller i parfymebruk nord og syd i Europa. Stiftelsen Miljømerking mener likevel at kravene burde vært ytterligere strammet inn også i EU.

Artikkel 6.6 og 6.7 i forordning 2010/66/EU setter strenge føringer på hvordan kravene utformes. Stiftelsen Miljømerking mener at dokumentene blir mindre transparente og vanskelige å forstå.

Rettslige konsekvenser

Innlemmelse av kriteriedokumentene vil ikke få rettslige konsekvenser for norsk lovgivning siden bruk av merket er frivillig. Rettsakten skal grupperes i Gruppe 3 (rettsakter som ikke har konsekvenser for norsk lovgivning).

Økonomiske og administrative konsekvenser

EU-miljømerket ble opprettet av EU-kommisjonen i 1992. Merkeordningen er en del av EØS-avtalen og Stiftelsen Miljømerking forvalter EU-miljømerket i Norge på oppdrag fra Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet. Det er en frivillig merkeordning. De som søker må dokumentere at produktene tilfredsstiller en rekke helse- og miljøkrav.

Innlemmelse av kriteriedokumentene i EØS-avtalen vil ikke få økonomiske eller administrative konsekvenser siden bruk av merket er frivillig.

Sakkyndige instansers merknader

Stiftelsen Miljømerking anser kriteriedokumentet som tilfredsstillende og relevant, og  det anbefales innlemmet i EØS-avtalen.

Vurdering

Rettsakten ble behandlet i Spesialutvalget for forbrukerspørsmål og anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2014/893/EU
Basis rettsaktnr.:
Celexnr.: 32014D0893

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.12.2014
Frist returnering standardskjema: 22.01.2015
Dato returnert standardskjema: 11.12.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 30.04.2015
Nummer for EØS-komitebeslutning: 119/2015
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen