Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Status fiskesykdommer - Danmark, Irland og UK

Kommisjonenes gjennomføringsbeslutning 2013/706/EU av 29. november 2013 om endring i vedlegg I til vedtak 2009/177/EF når det gjelder sykdomsfri status for Danmark for Viral hemorrhagisk septikemi, og for Irland og UK territorium Nord-Irland for Koi herpesvirus sykdom ...

Commission Implementing Decision 2013/706/EU of 29 November 2013 amending Annex I to Decision 2009/177/EC as regards the disease-free status of Denmark for viral haemorrhagic septicaemia and of Ireland and Northern Ireland territory of The United Kingdom for Koi herpes virus disease...

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 06.01.2014

Spesialutvalg: Matproduksjon

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 05.02.2014

Hovedansvarlig(e) departement(er): Nærings- og fiskeridepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt og er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Rettsakten endrer listen over land og områder som har status som sykdomsfri for viral hemorrhagisk septikemi (VHS) og Koi herpes virus sykdom (KHV). Listen er gitt som vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF. Danmark har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at VHS er utryddet slik at hele kontinentalområdet i Danmark oppfyller vilkårene for status som sykdomsfri for VHS. Irland og Storbritannia har lagt frem tilfredsstillende dokumentasjon på at Irland og Nord-Irland oppfyller vilkårene for status som sykdomsfri for KHV. Vedlegg I til kommisjonsvedtak 2009/177/EF endres i henhold til dette. 


Merknader

Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for regelverksendring. Liste over helsestatus i andre land i EØS er ikke tatt inn i våre nasjonale forskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten antas ikke å få økonomiske konsekvenser for næringen eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matproduksjon, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementet, Finansdepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2013/706/EU
Basis rettsaktnr.: 2009/177/EF
Celexnr.: 32013D0706

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 18.12.2013
Frist returnering standardskjema: 29.01.2014
Dato returnert standardskjema: 12.02.2014
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 16.05.2014
Nummer for EØS-komitebeslutning: 067/2014
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 17.05.2014
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen