Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Nøkkelinformasjon for investeringsprodukter (PRIIPs)

Europaparlaments – og rådsforordning om nøkkeldokumenter for informasjon om sammensatte investeringsprodukter (PRIIPs)

REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on key information documents for packaged retail and insurance-based investment products (PRIIPs)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 04.11.2014

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.06.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Forordningen er vedtatt av Rådet og Europaparlamentet, og er offentliggjort i Official Journal. Forordningen trer i kraft i EU to år etter offentliggjøringen. EU-kommisjonen har foreslått ny frist for anvendelsen av PRIIPs-forordningen: 1. januar 2018.

Lenke til Rådsvedtak 10.11.2014 (endelig vedtak; kompromiss med Europaparlamentet)

http://register.consilium.europa.eu/doc/srv?l=EN&f=PE%2091%202014%20INIT

Det er vedtatt nivå 2-regler for PRIIPs. Disse er fastsatt i kommisjonsforordning (EU) 2017/653 av 8. mars 2017. Disse gir supplerende og detljerte regler om tekniske standarder for presentasjon, gjennomgang mv. av den nøkkelinformasjonen som skal gis.

Finansdepartementet sendte saken på alminnelig høring 18. mai 2017, med høringsfrist 20. august 2017.

Ifølge forordningen skal alle ikke-profesjonelle investorer gis et tresiders, standard format nøkkelinformasjonsdokument, såkalt «KID» (Key Information Document») før de signerer kontrakt om kjøp av sammensatte investeringsprodukter, såkalt «PRIIPs» (packaged retail and insurance-based investment products).

Formålet er å hjelpe investorene til å forstå og sammenlikne sammensatte investeringsprodukter, estimere totale kostnader ved investeringen, samt være oppmerksom på risiko-/avkastningsprofilen.

Nøkkelinformasjonsdokumentet (KID) skal være klart adskilt fra reklame, og være samsvarende med de bindende avtaledokumentene.

Vurdering

Forordningen antas å være EØS-relevant.

Forordningen gir myndighet til EUs finanstilsyn EIOPA.

Gjennomføring i norsk rett krever endringer i flere lover på finansmarkedsområdet.

Andre opplysninger

Forordningen tilhører vedlegg IX til EØS-avtalen.

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Parlament og Råd
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.: KOM(2012)352
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart: 18.05.2017
Høringsfrist: 20.08.2017
Frist for gjennomføring: 01.01.2018

Lenker

Til toppen