Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Økodesign - Studium om produkters reparerbarhet

EU-studium om samfunnsøkonomiske virkninger av økt reparerbarhet for produkter

EU Study on Socioeconomic impacts of increased reparability

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 19.03.2015

Spesialutvalg: Energi

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er): Olje- og energidepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Studiet pågår i perioden januar 2015-august 2015.

Sammendrag av innhold

Kommisjonen v/DG Environment har satt i gang et studium under økodesigndirektivet som skal undersøke de samfunnsøkonomiske og miljømessige virkningene i EU knyttet til å sette krav om at produkter lettere skal kunne la seg reparere (økt reparerbarhet). Studiet vil ta utgangspunkt i støvsugere, kaffemaskiner, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner. Resultatene skal danne grunnlag for å vurdere egnetheten av å stille økodesignkrav om produkters reparerbarhet generelt, og spesielt vil resultatene kunne brukes i revisjonen av gjeldende forordninger for støvsugere, vaskemaskiner og oppvaskmaskiner.  
 
Studien utføres av konsulentkonsortiet BIO by Deloitte&SERI&ICF-GHK på vegne av DG Environment og den vil pågå i perioden januar-august 2015. Midtveis i studiet vil interessenter inviteres til et "stakeholder"-møte med konsulentene.
 
DG Environment ønsker å samle informasjon om mulige barrierer og løsningsmekanismer for å bedre produkters reparerbarhet i EU. Man ønsker å finne metoder for måle de positive virkningene for økonomisk vekst, arbeidsplasser og ressurseffektivitet i lys av veikartet for et ressurseffektivt Europa (Resource Efficient Europe) og grønn sysselsettingsplan (Green Employment Plan). 

På grunn av den korte varigheten av studiet, vil det ikke etableres en egen hjemmeside slik som det vanligvis gjøres for de kravforberedende studiene. Isteden vil interessenter kontaktes direkte via e-post. Konsulentene ønsker derfor å komme i kontakt med også norske interessenter som kan bidra med opplysninger og innspill til studien. 

Kontaktperson for studien er Alvaro de Prago Trigo, e-post [email protected] 

Merknader
Rettslige konsekvenser

Økonomiske og administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Vurdering

NVE vil ikke prioritere å følge opp dette studiumet utover å gjøre kjent for allmennheten at et slikt studium pågår og ellers oppfordre norske interessenter til å melde sin interesse for konsulentene. 

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Regelverk i utvikling/komiteer/arbeidsgrupper under kommisjonen
KOM-nr.:
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Til toppen