Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

MAR - utfyllende forordning om metode for publisering av innsideinformasjon og for utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) 2016/1055 av 29. juni 2016 om gjennomføringsmessige tekniske standarder for så vidt angår tekniske metoder for publisering av innsideinformasjon og for utsatt offentliggjøring, jf. Europa- Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 596/2014

Commission implementing regulation (EU) 2016/1055

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 11.08.2016

Spesialutvalg: Kapitalbevegelser og finansielle tjenester

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 19.11.2018

Hovedansvarlig(e) departement(er): Finansdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg IX. Finansielle tjenester

Kapittel i EØS-avtalen: III. Børs og verdipapirer

Status

Forordningen er vedtatt i EU, men foreløpig ikke tatt inn i EØS-avtalen.

 

Sammendrag av innhold

Forordningen har utfyllende bestemmelser til MAR (EU)596/2014. Den gir bestemmelser av teknisk art om publisering av innsideinformasjon og om utsatt offentliggjøring av innsideinformasjon. Innsideinformasjon skal formidles til markedet på ensartet måte og slik at man er sikker på at markedet mottar informasjon med likt innhold og til samme tid. Dersom utsteder velger å utsette offentliggjøring av innsideinformasjon må dette loggføres

Merknader
Rettslige konsekvenser

Gjennomføringen av MAR og denne forordningen vil medføre endringer i verdipapirhandelloven og i verdipapirforskriften.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Gjennomføring antas ikke å få administrative eller økonomiske konsekvenser av betydning.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten er vurdert av spesialutvalget for kapitalbevegelser og finansielle tjenester, der berørte departementer er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Forordningen er EØS-relevant. Det er behov for tekniske tilpasninger for ikrafttredelse av forordningen.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Forordning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/1055
Basis rettsaktnr.: 596/2014
Celexnr.: 32016R1055

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 01.01.2016
Frist returnering standardskjema: 01.01.2016
Dato returnert standardskjema: 01.01.2016
EØS-relevant: Ja
Akseptabelt: Ja
Tekniske tilpasningstekster: Ja
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen