Vet - godkjenning av lab som tester rabiestiter

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2016/423 av 18 mars 2016 om godkjenning av visse laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og De forente stater til å foreta serologiske tester for å måle effektiviteten av rabiesvaksiner til hunder, katter og ildere

Commission Implementing Decision (EU) 2016/423 of 18 March 2016 authorising certain laboratories in Egypt, the United Arab Emirates and the United States to carry out serological tests to monitor the effectiveness of rabies vaccines in dogs, cats and ferrets

Sakstrinn

 1. Faktanotat
 2. Foreløpig posisjonsnotat
 3. Posisjonsnotat
 4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 15.03.2016

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 15.04.2016

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er innlemmet i EØS-avtalen.

Sammendrag av innhold

Denne rettsakten går etter hurtigprosedyren

Rettsakten godkjenner laboratorier i Egypt, De forente arabiske emirater og USA til å utføre testing av blodprøver fra hunder, katter og ildere for å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Laboratoriene er:

 • Animal Health Research Institute
  7 Nadi El-Said Street
  P.O. Box 12618
  Dokki
  Giza
  Egypt
   
 • Central Veterinary Research Laboratory
  P.O.Box 597
  Dubai
  United Arab Emirates
   
 • Atlanta Health Associates Rabies Laboratory
  309 Pirkle Ferry Road, Suite D300,
  Cumming, GA 30040, 
  United States of America
   
 • Auburn University College of Veterinary Medicine
  Department of Pathobiology, Virology Laboratory
  261 Greene Hall
  Auburn, AL 36849
  United States of America
   
 • Centers for Disease Control and Prevention
  Rabies Laboratory
  1600 Clifton Road, NE
  Atlanta, GA 30333
  United States of America

Rettsakten gjelder fra 15. april 2016.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten medfører ikke behov for endring i norsk regelverk.
Mattilsynets nettsider inneholder informasjon om både kommersiell og ikke-kommersiell innførsel av hunder, katter og ildere til Norge. På nettsidene er det en direkte lenke til Kommisjonens oppdaterte liste over laboratorier som er godkjent for denne kontrollen. Listen, som tidligere ble tatt inn i norsk regelverk, offentliggjøres fra 2010 kun på nettet.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten godkjenner fem nye laboratorier til å kontrollere virkningen av rabiesvaksinering. Dermed bedres tilgangen på denne typen laboratorietjenester.
Rettsakten har ingen økonomiske eller administrative konsekvenser for norske dyreeiere eller Mattilsynet.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten har vært vurdert av Spesialutvalget for matområdet, der Landbruks- og matdepartementet, Nærings- og fiskeridepartementet, Helse- og omsorgsdepartementet, Finansdepartementet, Klima- og miljødepartementet, Utenriksdepartementet og Mattilsynet er representert. Spesialutvalget fant rettsakten EØS-relevant og akseptabel.

Vurdering

Mattilsynet vurderer rettsakten som EØS-relevant og akseptabelt.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Institusjon: Kommisjonen
Type rettsakt: Vedtak/beslutning
KOM-nr.:
Rettsaktnr.: 2016/423/EU
Basis rettsaktnr.: 32000D0258
Celexnr.: 32016D0423

EFTA-prosessen

Dato mottatt standardskjema: 11.03.2016
Frist returnering standardskjema: 22.04.2016
Dato returnert standardskjema:
Dato innlemmet i EØS-avtalen: 23.09.2016
Nummer for EØS-komitebeslutning: 167/2016
Tekniske tilpasningstekster: Nei
Materielle tilpasningstekster: Nei
Art. 103-forbehold: Nei

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Nei
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker