Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

VET - 3.lands liste, kjøtt, mager, blærer og tarm - HPAI

Kommisjonens gjennomføringsbeslutning (EU) 2017/1461 av 8. august 2017 om endring av vedlegg II til beslutning 2007/777/EF om listen over tredjeland, eller områder i tredjeland, som er autorisert for å introdusere kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer til den europeiske union.

Commission Implementing Decision (EU) 2017/1461 of 8 August 2017 amending Annex II to Decision 2007/777/EC as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the Union of meat products and treated stomachs, bladders and intestines is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 14.08.2017

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 06.09.2017

Hovedansvarlig(e) departement(er): Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten er vedtatt i EU.

Sammendrag av innhold

Vedtak (EU) nr. 2017/1461 endrer del to og tre av vedlegg to til beslutning 2007/777/EU. Vedtaket tas inn i norsk rett i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Endringene innebærer:

  • Det åpnes for transitt av kjøttprodukter fra storfe fra Bosnia Herzegovina gjennom Bulgaria til Tyrkia. Disse produktene skal behandles etter metode «A».
  • Det åpnes for import av fjørfekjøtt fra den tidligere Jugoslaviske Republikk Makedonia (FYROM). Disse produktene skal behandles etter metode «A».
  • Krav om behandlingsmetode for strutsekjøtt importert fra Sør-Afrika og Zimbabwe endres til metode «D» grunnet utbrudd av HPAI i juni 2017.
  • Krav om behandlingsmetode for tørket kjøtt (biltong/jerky) og pasteuriserte kjøttprodukter fra eller med innhold av kjøtt fra fjørfe, oppdrettet villfugl, struts og villfugl importert fra Sør-Afrika og Zimbabwe endres til metode «D» grunnet utbrudd av HPAI i juni 2017.

Alle foreslåtte endringene gjøres på bakgrunn av innsendt dokumentasjon fra tredjelandene og risikovurdering gjort av Kommisjonen.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring i forskrift 10. september 2009 nr. 1186 om import av tilberedt kjøtt, kjøttprodukter, behandlede mager, blærer og tarmer fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten ansees å ikke ha betydlige økonomiske eller administrative konsekvenser

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakter etter forenklet prosedyre behandles ikke særskilt av Spesialutvalget for matområdet (SUMO). SUMO mottar til orientering en liste over rettsakter som følger forenklet prosedyre.

Vurdering

Rettsakten ansees EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: 2017/1461
Celexnr.: 32017D1461

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring: 12.08.2017
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen