Norsk EØS tilskudd for 2017 - Selskapsrett

Norsk EØS tilskudd for 2017 - Selskapsrett - protokoll 31 linje 33 02 03 01 (20017)

COUNCIL DECISION on the position to be adopted, on behalf of the European Union, within the EEA Joint Committee concerning an amendment to Protocol 31 to the EEA Agreement, on cooperation in specific fields outside the four freedoms (Budget Line 33.02.03.01)

Sakstrinn

  1. Faktanotat
  2. Foreløpig posisjonsnotat
  3. Posisjonsnotat
  4. Gjennomføringsnotat

Opprettet 31.05.2017

Spesialutvalg: Selskapsrett, revisjon og regnskapsregler

Dato sist behandlet i spesialutvalg:

Hovedansvarlig(e) departement(er):

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen:

Kapittel i EØS-avtalen:

Status

Sammendrag av innhold

Rådets beslutning gjelder det årlige tilskuddet som skal dekke Europakommisjonens arbeid på området for selskapsrett. Beslutningen gjedler for året 2017.

Norge deltar i de rådgivene organer på området selskapsrett og det europeiske samarbeid om foretaksregistrering. Det gjelder Company Law Expert Group og dennes undergruppe for foretaksregistersamarbeid, Business Registers Interconnection System .

Merknader
Rettslige konsekvenser

Ingen

Økonomiske og administrative konsekvenser

Busjettposten føres som en del av det norske tilskuddet som gjelder under EØS avtalen.

Norges del av budsejttet er satt til NOK 127 000,-

Sakkyndige instansers merknader

Beløpet vil bli fremmet under posten EFTA budsjett i 2017 (RNB)

Vurdering

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Type sak Annet
KOM-nr.: KOM(2017)0144
Basis rettsaktnr.:

Norsk regelverk

Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:

Lenker

Til toppen