Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Endring av landsliste (Japan) - innføring av rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelkbaserte råvarer

Kommisjonens gjennomføringsforordning (EU) nr. 2019/366 av 5. mars 2019 som endrer vedlegg I i forordning (EU) nr. 605/2010 som inneholder liste over tredjeland eller deler av tredjeland som den europeiske unionen kan importere rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter fra

Commission implementing regulation (EU) 2019/366 of 5 March 2019 amending Annex I to Regulation (EU) No 605/2010 as regards the list of third countries or parts thereof from which the introduction into the European Union of consignments of raw milk, dairy products, colostrum and colostrum-based products is authorised

Sakstrinn

  1. Forenklet prosedyre

Opprettet 22.03.2019

Spesialutvalg: Matområdet

Dato sist behandlet i spesialutvalg: 01.04.2019

Hovedansvarlig(e) departement(er): Helse- og omsorgsdepartementet / Landbruks- og matdepartementet

Vedlegg/protokoll i EØS-avtalen: Vedlegg I. Veterinære og plantesanitære forhold

Kapittel i EØS-avtalen: I. Veterinære forhold

Status

Rettsakten ble publisert i Official Journal 5. mars 2019.

Rettsakten går etter forenklet prosedyre og blir derfor ikke sendt på høring.

Sammendrag av innhold

Rettsakten oppdaterer listene over tredjeland (i vedlegg I til forordning (EU) nr. 605/2010) som Unionen kan importere rå melk, melkeprodukter, råmelk og råmelksbaserte produkter fra. Listen angir type produkt og krav til behandlingsmetode.

De landene som er oppført på listen har først blitt vurdert av Kommisjonen. Vurderingen tar hensyn til både folke- og dyrehelsekrav.

Rettsakten tar inn Japan i kolonne A, B og C.

Merknader
Rettslige konsekvenser

Rettsakten krever endring av forskrift 11. mars 2013 nr. 269 om dyre- og folkehelsemessige betingelser ved import, transitt og mellomlagring av melk og melkeprodukter fra tredjestater.

Økonomiske og administrative konsekvenser

Rettsakten gir ingen administrative eller rettslige konsekvenser for Mattilsynet, næringen eller privatpersoner.

Sakkyndige instansers merknader

Rettsakten sendes til orientering til Spesialutvalget for matområdet.

Vurdering

Mattilsynet støtter seg til Kommisjonens vurdering av at Japan oppfyller kravene til tredjeland som ønsker å eksportere sine melkeprodukter til unionen. Vi anser derfor at Japan kan tilføres listen.

Rettsakten anses EØS-relevant og akseptabel.

Andre opplysninger

Nøkkelinformasjon

Rettsaktnr.: EU 2019/366
Celexnr.: 32019R0366

Norsk regelverk

Endring av norsk regelverk: Ja
Høringsstart:
Høringsfrist:
Frist for gjennomføring:
Dato for faktisk gjennomføring:
Dato varsling til ESA om gjennomføring:

Lenker

Til toppen